Fizjoterapia Warszawa

Krótka historia fizjoterapii

Rehabilitacja i medycyna fizykalna, zwana niekiedy fizykoterapią, to wyspecjalizowana dziedzina nauk medycznych, której celem jest poprawa i przywrócenie jakości życia oraz sprawności funkcjonalnej pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami lub upośledzeniami fizycznymi. Rehabilitacja i medycyna fizyczna często są ze sobą ściśle powiązane, ale nie zawsze, ponieważ jeden rodzaj leczenia kładzie się na szczególny nacisk. W rzeczywistości rehabilitacja i medycyna fizyczna mogą być wykorzystywane do leczenia szerokiego zakresu schorzeń fizycznych lub urazów i ich skutków, w tym schorzeń, takich jak przewlekłe zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, urazy neurologiczne, urazowe uszkodzenie mózgu i rak.

Definicja rehabilitacji i fizjoterapii jest zwykle dość szeroka. Gałąź ta skupia się przede wszystkim na zmniejszeniu bólu i poprawie stanu pacjenta, aby mógł wrócić do normalnego stanu. Rehabilitacja koncentruje się na zmniejszaniu ograniczeń, bólu i niepełnosprawności u pacjentów w trakcie rekonwalescencji po poważnych wypadkach lub chorobach. Fizjoterapia jest zwykle częścią rehabilitacji i często zaczyna się od fizjoterapii.

Fizjoterapia często obejmuje ćwiczenia, terapię zajęciową i fizjoterapię oraz masaż. Fizjoterapia zwykle koncentruje się na konkretnych problemach i urazach pacjenta, na przykład urazowe uszkodzenie mózgu wymaga innego rodzaju rehabilitacji niż złamanie https://fala-uderzeniowa.warszawa.pl/fala-uderzeniowa-skupiona-vs-fala-uderzeniowa-radialna/ kości lub naderwanie mięśnia. Głównym celem fizjoterapii jest zmniejszenie ograniczeń pacjenta, poprawa jego mobilności i rehabilitacja pacjenta, aby mógł nadal prowadzić normalny i produktywny tryb życia. Fizjoterapia zwykle nie jest pierwszą linią obrony kontuzjowanego pacjenta, gdyż jest jedynie sposobem na zmniejszenie bólu i przywrócenie pacjentowi sprawności. Fizjoterapia i rehabilitacja są często stosowane razem jako część kompleksowego programu leczenia.

Fizjoterapia, choć powszechnie uznawana, jest stosunkowo nowa w Stanach Zjednoczonych i nie jest dobrze znana w innych krajach. W niektórych krajach fizjoterapia jest alternatywnym sposobem leczenia, chociaż wiele z tych krajów wymaga, aby każdy pacjent ubiegający się o rehabilitację miał co najmniej 3-letnie wykształcenie fizjoterapeutyczne, które mógłby zapewnić lekarz. Większość pacjentów zgłaszających się na rehabilitację otrzymuje stałą opiekę po opuszczeniu szpitala lub placówki rehabilitacyjnej. Warunkiem zakwalifikowania do leczenia ambulatoryjnego jest przejście szeregu badań i rehabilitacji.

Chociaż niektóre techniki stosowane w fizjoterapii są powszechnie stosowane w rehabilitacji,

istnieje również szereg ćwiczeń, które można stosować w połączeniu z innymi technikami. Najpopularniejsze rodzaje fizjoterapii to terapia ruchowa i rehabilitacja motoryczna. (znane również jako nabywanie i rehabilitacja zdolności motorycznych). Chociaż fizjoterapia często może obejmować wszystkie te techniki, możliwe jest również wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych z kontuzją kończyny lub stosowanie ich w połączeniu z innymi technikami.

Wielu pacjentów rozpoczyna łagodną rehabilitację, aby poprawić równowagę i chód, zanim przejdzie do bardziej zaawansowanej rehabilitacji. SMR i ostatecznie przejdź do bardziej intensywnej rehabilitacji w celu zwiększenia elastyczności i siły. Wiele sesji fizjoterapeutycznych obejmuje również masaż, który zwykle ma na celu zwiększenie zakresu ruchu.

Fizjoterapia jest również stosowana w wielu innych miejscach, takich jak szpitale, domy opieki i szkoły, gdzie celem rehabilitacji jest pomoc pacjentom w wyzdrowieniu i zapobieganiu dalszym niepełnosprawnościom, co pomaga im wrócić do normalnego życia i sprawności funkcjonalnej. Fizjoterapeuci są również przeszkoleni, aby pomagać pacjentom z rehabilitacją i innymi schorzeniami.

Fizjoterapia stała się w ostatnich latach bardziej powszechna w niektórych szkołach i na uczelniach ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Na przykład osoby, które doznały wyniszczających kontuzji, mogą otrzymać rehabilitację w szkole, zwłaszcza w drużynach sportowych. Mogą również pracować ze studentami fizjoterapii w niepełnym wymiarze godzin, aby pomóc im dowiedzieć się więcej o procesie rehabilitacji i umiejętnościach niezbędnych do satysfakcjonującej kariery zawodowej.