Na jaki implant zęba się zdecydować?

Leczenie zębów ukierunkowane jest na ich zachowanie w jak najlepszym stanie. Niestety są sytuacje, gdy jedynym wyjściem jest usunięcie zęba lub zębów. W przypadku zębów trzonowych to problem także estetyczny, widać bowiem braki w uzębieniu. Warto jednak stwierdzić wprost, że brak dowolnego zęba jest problemem, który może wpłynąć na pogorszenie zgryzu lub kłopoty z sąsiadującymi zębami.

Pochylanie zębów

Usunięcie zęba tworzy puste miejsce w uzębieniu. Sąsiadujące zęby mogą więc mieć tendencję do pochylania się w tym kierunku, co z kolei może doprowadzić do odsłonięcia szyjek zębowych, bólu, stanów zapalnych i podobnych problemów. Warto więc rozważyć implant zęba. Ciekawostką jest to, że stomatolog jest w stanie wstawić go nawet w trakcie jednej wizyty, zaraz po usunięciu zęba. Najczęściej jednak wstawienie implantu zęba wymaga kilku wizyt i oczekiwania, aż podstawa implantu wrośnie w kość.

Rodzaje implantów

Wyróżnia się dwa rodzaje implantów. Pierwszy z nich to implant podkostny, a drugi to śródkostny. Podkostny, czyli spoczywający na szczęce pod tkanką dziąseł, jest jednak dużo rzadziej używany. W zasadzie odchodzi się od takich, bowiem często z biegiem czasu wymagają kolejnych ingerencji stomatologicznych. Popularniejsze są implanty śródkostne i na takie warto się decydować. Dobrze wszczepione, wystarczą do końca życia i nie sprawią problemów. Warto dodać, że istnieją też implanty, których zadaniem jest utrzymanie na miejscu protezy zębowej. Jako uzupełnienie zębów, stosuje się też protezy i mostki

Przeciwwskazania

Implant zęba to ciało obce, które musi wrosnąć w kość. Nie każda osoba może mieć taki implant wszczepiony. Przeciwwskazaniem są niektóre choroby, stany zapalne organizmu. Przeciwwskazaniem może być także wiek pacjenta. Nie wszczepia się implantów młodzieży i dzieciom, a więc żaden dentysta dziecięcy nie wykona takiej usługi. Przyczyna jest prosta – to okres wzrostu i rozwijania się organizmu i nie da się dopasować implantu, który wystarczyłby na całe życie, bowiem budowa szczęki, zgryz i wygląd uzębienia jeszcze się zmienią.

Zabieg wstawienia implantu

Zabieg wstawienia implantu zęba zawsze zaczyna się od oceny budowy szczęki, stanu dziąseł i gęstości kości w miejscu, gdzie implant ma być wszczepiony. Na tej podstawie stomatolog dopasowuje odpowiedni implant i po nacięciu dziąsła, wszczepia do środka jego podstawę. Podstawa musi się zrosnąć z kością, co trwa nawet pół roku. Na ten czas stomatolog może wstawić najwyżej implant tymczasowy czyli ząb, który zamaskuje braki w uzębieniu, nie będzie jednak zębem służącym do gryzienia. Dopiero gdy podstawa implantu wrośnie w kość, można założyć jego zewnętrzną część, czyli sztuczny ząb. W zasadzie nie ma ryzyka odrzucenia implantu przez organizm. Ewentualne komplikacje wynikać mogą – na przykład – z niewyleczonego stanu zapalnego w organizmie, który istniał podczas wstawiania implantu ale i one najczęściej nie wymagają usunięcia implantu.