Fala uderzeniowa a inne metody rehabilitacji

Jakie są rodzaje rehabilitacji?

Fizjoterapia i rehabilitacja, zwana także fizjoterapią, to dziedzina medycyny, której celem jest przywrócenie i poprawa jakości życia i funkcjonowania osób z dowolną liczbą niepełnosprawności lub upośledzeń fizycznych. Fizjoterapeuci pomagają pacjentom z różnymi niepełnosprawnościami lub stanami fizycznymi, w tym zapaleniem stawów, chorobą zwyrodnieniową stawów, udarem, urazem rdzenia kręgowego, chorobą sierpowatą, bólem pleców i osłabieniem mięśni, urazem rdzenia kręgowego i urazowym uszkodzeniem mózgu.

Proces rehabilitacji zazwyczaj koncentruje się na rehabilitacji określonych umiejętności i zdolności fizycznych. Te obszary umiejętności i zdolności są dalej podzielone na grupy według ich rodzaju, takie jak rehabilitacja koordynacji ręka-oko, rehabilitacja wzroku, rehabilitacja poznawcza, rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja mowy i rehabilitacja układu mięśniowo-szkieletowego.

Połączenie fizjoterapii i ćwiczeń fizycznych może skutecznie rehabilitować osobę z https://bodymove.pl/fala-uderzeniowa-skupiona-vs-fala-uderzeniowa-radialna/ niepełnosprawnością fizyczną lub schorzeniami. Te programy rehabilitacyjne obejmują szereg elementów, takich jak ćwiczenia fizyczne, terapia zajęciowa, masaż i stymulacja elektryczna.

Fizjoterapia jest stosowana w leczeniu problemów wynikających z różnych problemów zdrowotnych i chorób i jest najczęściej stosowana w leczeniu niepełnosprawności fizycznej i chorób. Ta metoda rehabilitacji jest z powodzeniem stosowana w wielu schorzeniach, a także jest stosowana w leczeniu chorób niespecyficznych, takich jak bóle pleców.

Leczenie schorzeń może odbywać się poprzez fizjoterapię, ćwiczenia fizyczne, terapię zajęciową, masaż, hydroterapię i elektrostymulację. Wszystkie te techniki mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie i powrót do zdrowia pacjenta.

Do najpowszechniejszych metod rehabilitacji fizycznej należą:

fizjoterapia w rehabilitacji przewlekłych schorzeń fizycznych, rehabilitacja ruchowa i rehabilitacja mięśni. Rehabilitacja ruchowa obejmuje rehabilitację pacjentów niezdolnych do chodzenia z powodu urazów rdzenia kręgowego. Rehabilitację mięśni stosuje się u pacjentów, którzy nie mogą używać rąk i nóg z powodu udaru lub uszkodzenia mózgu.

Hydroterapia to wysoce wyspecjalizowana forma programów rehabilitacyjnych, które koncentrują się na leczeniu dolegliwości mięśniowych. Ból mięśni zazwyczaj leczy się za pomocą ciepła i / lub zimna. Masaż stosowany jest w leczeniu różnych dolegliwości, w tym bólu mięśni i stresu emocjonalnego, a także w łagodzeniu skurczów i sztywności mięśni. Elektroterapia wykorzystuje energię elektryczną do leczenia różnych dolegliwości i dolegliwości mięśni i stawów.

Różne programy rehabilitacyjne różnią się w zależności od rodzaju leczonego zaburzenia. Istnieje wiele rodzajów fizjoterapii, takich jak ortopedia, geriatria, pediatria, kardiologia i neurologia. Wszystkie te kategorie programów rehabilitacyjnych wymagają specjalistycznego szkolenia, nadzoru i odpowiedniego sprzętu, aby zapewnić ich skuteczność w leczeniu. Programy rehabilitacyjne mogą mieć formę terapii psychospołecznej jeden na jeden, terapii grupowej i sesji grupowych z terapeutami lub na miejscu w placówce rehabilitacyjnej.

Programy rehabilitacji ortopedycznej obejmują pacjentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną wymianą stawu kolanowego i biodrowego, operacjami kręgosłupa i urazami rdzenia kręgowego. Programy rehabilitacji geriatrycznej koncentrują się na osobach starszych i obejmują starszych pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera i porażenie mózgowe.

Programy rehabilitacji pediatrycznej pomagają dzieciom z trudnościami w rozwoju lub uczeniu się. Programy rehabilitacji kardiologicznej mające na celu pomoc pacjentom z dolegliwościami serca i niektórymi chorobami serca oraz zaburzeniami neurologicznymi.

Programy rehabilitacji terapii zajęciowej obejmują pacjentów niezdolnych do wykonywania codziennych czynności, a także osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi uniemożliwiającymi im wykonywanie zadań w domu lub w pracy. Programy rehabilitacji ruchowej obejmują pacjentów z chorobami motorycznymi, które utrudniają wykonywanie rutynowych czynności. Programy rehabilitacji hydroterapii koncentrują się na środkach rehabilitacyjnych dla pacjentów, którzy mają trudności z oddychaniem i poruszaniem kończynami lub kończynami. Programy rehabilitacji elektroterapeutycznej wykorzystują urządzenia elektryczne do leczenia pacjentów, którzy nie są w stanie kontrolować funkcji pęcherza lub jelit.

Programy rehabilitacji chiropraktycznej są zwykle stosowane w leczeniu pacjentów cierpiących na schorzenia stawów lub problemy układu mięśniowo-szkieletowego. Istnieją pewne warunki, w których można zastosować fizjoterapię, na przykład w celu zmniejszenia deformacji kości, osłabienia mięśni lub zwiększenia mobilności lub funkcji istniejącej choroby.

Programy rehabilitacyjne są dostępne w różnych lokalizacjach, takich jak szpitale, kliniki, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacji i domy rehabilitacyjne. Te programy rehabilitacyjne mają na celu pomóc pacjentom, którzy nie są w stanie wykonywać codziennych czynności lub odzyskać samodzielność.